Forside   Indhold   Præhospital triage   Hjertestop og Respirationsstop   Traumekaldskriterier(RH)   Traumekaldskriterier(RM+ RN)   Blåt kort   Vitalparametre   Risikopatient   Op- eller nedtriagering   Abstinenssymptomer   Allergiske symptomer   Anorektale symptomer   Besvimelse   Bevidsthedspåvirkning   Bid og stik   Blodsukker, afvigelser   Blodtryk, højt   Blødning fra øvre luftveje   Brystsmerter   Ekstremitetssympt. uden skade   Ekstremitetsskade   El- og lynskade   Feber eller infektion   Forbrændinger   Forgiftning   Forvirring   Fremmedlegeme   GI-blødning   Gipsgener   Graviditets- og barselssympt.   Halssymptomer   Hjertebanken   Hoved- og ansigtssymptomer   Hovedpine   Hud- og slimhindesymptomer   Ikterus og Ascites   Katheter, stomi, sonde   Kramper   Kvalme, opkastning, diarre   Laboratorietal, afvigende   Mandlige kønsorganer   Mave- og flankesymptomer   Neurologiske udfaldssymptomer   Næsesymptomer   Psykiatri eller krisesymptomer   Ryg- og nakkesymptomer   Røg- og inhalationsskade   Servicekontakt   Stikuheld og biologisk eksp.    Svimmelhed og faldtendens   Tandskade   Thoraxskade   Underlivssymptomer   Urinvejssymptomer   Vejrtrækningssymptomer   Ødem   Øjensymptomer   Øresymptomer   Utilpas   Smertevurdering    GCS