Tilbage til indhold Kontaktårsagskort 100
Til vitalparametre Utilpas eller pylret
Til risikopatient  
 
     
1 Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå
Livstruende Haster Haster mindre Haster ikke  
1 Almen tilstand   Svært påvirket Moderat påvirket Let påvirkning  
2 Utrøsteligt eller slapt barn   Ja      
3 Akut opstået  (< 24 timer)     Ja Nej  
         
Relevante alternative kontaktårsagskort 14 Feber og/eller infektion 16 Forgiftning
17 Forvirring og/eller agitation 41 Svimmelhed og faldtendens
Initial behandling For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Initial diagnostik For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Behandlingsstrategi og definerede mål Dette kort bør kun anvendes  undtagelsesvis.
Definitioner  
Referencer