Tilbage til indhold Kontaktårsagskort 49
Til vitalparametre Øresymptomer
Til risikopatient  
 
     
1 Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå
Livstruende Haster Haster mindre Haster ikke  
1 Blod eller liqour i øregang efter relevant traume   OBS kraniefraktur      
2 Mistanke om infektion   Rødme og hævelse bag  øret.      
3 Skader ydre øre     Brusklæsion   Hæmatom over ørebrusk eller mindre sutur-krævende rifter
4 Fremmedlegeme         Ja
         
Relevante alternative kontaktårsagskort 24 Hoved- og ansigtssymptomer  
Initial behandling For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Initial diagnostik For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Behandlingsstrategi og definerede mål  
Definitioner  
Referencer