Tilbage til indhold Kontaktårsagskort 48
Til vitalparametre Øjensymptomer
Til risikopatient  
 
     
1 Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå
Livstruende Haster Haster mindre Haster ikke  
1 Traume   Mistanke om penetrerende skade eller stumpt traume med syns-påvirkning Læsion af øjenlåg eller tårekanal   Fremmed-legeme eller abrasio af hornhinde/ conjunctiva
2 Vurdering af smerter:                                         Voksne og børn ≥ 5 år   NRS/ VAS 4-10                                                        NRS/ VAS 4-10                                                          NRS/ VAS 0-3                                                       
  og en eller flere af flg.:                                            og                                        og 
  ● Gule VP ● Grønne VP    
  ● Smertepåvirket bevægemønster ● Frit og naturligt    bevægemønster   ● Frit og naturligt bevægemønster
  ● Påvirket almentilstand ● Upåvirket almentilstand   ● Upåvirket almentilstand
Børn 2 måneder - 5 år    FLACC 8-10  FLACC 4-7   FLACC 0-3
Børn 0- 2 måneder   NIPS 4- 6 NIPS 1-3   NIPS 0
3 i.v./i.m. morfika indenfor 120 min før ankomst.   Ja, og gul smertevurdering Ja, og grøn smertevurdering    
4 Stråling og kemiske øjenskader   Ætsning eller forbrænding af øje eller  øjenomgivelser     UV-stråler (solarie, svejsning, sneblindhed)
5 Akut opstået synsforstyrrelse eller -sløring   Akut synstab eller dobbeltsyn eller synsfelt udfald indenfor sidste døgn Øjenbetændelse med syns-nedsættelse og pussekretion Isoleret skelen Øjenbetændelse med pussekretion uden synspåvirkning
6 Akut rødt øje     Periciliært Diffust  
         
Relevante alternative kontaktårsagskort Traumekaldskriterier 24 Hoved- og ansigtssymptomer
34 Neurologiske udfaldssymptomer  
Initial behandling For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Initial diagnostik For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Behandlingsstrategi og definerede mål  
Definitioner  
Referencer