Tilbage til indhold Kontaktårsagskort 47
Til vitalparametre Ødem
Til risikopatient  
 
     
1 Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå
Livstruende Haster Haster mindre
Haster ikke
 
1 Lokalisation Øvre luftveje Ansigt eller hals   Øvrig  
2 Infektionsmistanke   Med hastigt progredierende rødme og hævelse Ja, og indopereret protese    
3 Specifikke risikofaktorer   Mistanke om compartment syndrom eller ophævet kapillærrespons      
4 Vurdering af smerter:                                         Voksne og børn ≥ 5 år   NRS/ VAS 4-10                                                        NRS/ VAS 4-10                                                        NRS/ VAS 0-3                                                         
  og en eller flere af flg.:                                            og                                      og                
  ● Gule VP ● Grønne VP ● Grønne VP  
  ● Smertepåvirket bevægemønster ● Frit og naturligt    bevægemønster ● Frit og naturligt bevægemønster  
  ● Påvirket almentilstand ● Upåvirket almentilstand ● Upåvirket almentilstand  
Børn 2 måneder - 5 år    FLACC 8-10  FLACC 4-7 FLACC 0- 3  
Børn 0- 2 måneder   NIPS 4- 6 NIPS 1-3 NIPS 0  
5 i.v./i.m. morfika indenfor 120 min før ankomst.   Ja, og gul smertevurdering Ja, og grøn smertevurdering    
         
Relevante alternative kontaktårsagskort 02 Allergiske symptomer 10 Brystsmerter
11 Ekstremitetssymptomer uden skade 14 Feber og/eller infektion
22 Halssymptomer 26 Hud- og slimhindesymptomer
Initial behandling For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Initial diagnostik For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Behandlingsstrategi og definerede mål  
Definitioner  
Referencer