Tilbage til indhold Kontaktårsagskort 46
Til vitalparametre Vejrtrækningssymptomer
Til risikopatient  
 
     
1 Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå
Livstruende Haster Haster mindre Haster ikke  
1 Mistanke om øvre luftvejsobstruktion Stridor eller kan ikke synke spyt Hævelse i hals/svælg eller grødet stemme      
2 Grad af åndenød og udtrætning Svær hviledyspnø og/eller  respiratorisk udtrætning Nytilkommen eller forværring af habituel hviledyspnø Nytilkommet funktionsdyspnø Let funktionsdyspnø  
3 Mistanke om luftvejsskade Brand- eller ætsningsskader eller penetrerende traume mod hals/ thorax  Traume mod hals eller thorax      
4 Apnø episoder hos spædbørn   Ja      
5 Hoste   Hæmoptyse flere gange seneste døgn Purulent ekspektoration eller enkelt hæmoptyse Hoste uden ekspektoration  
6 Smerter ved vejrtrækning. Vurdering af smerter:                                         Voksne og børn ≥ 5 år   NRS/ VAS 4-10                                                        NRS/ VAS 4-10                                                        NRS/ VAS 0-3                                                         
  og en eller flere af flg.:                                            og                                      og                
  ● Gule VP ● Grønne VP ● Grønne VP  
  ● Smertepåvirket bevægemønster ● Frit og naturligt    bevægemønster ● Frit og naturligt bevægemønster  
  ● Påvirket almentilstand ● Upåvirket almentilstand ● Upåvirket almentilstand  
Børn 2 måneder - 5 år    FLACC 8-10  FLACC 4-7 FLACC 0- 3  
Børn 0- 2 måneder   NIPS 4- 6 NIPS 1-3 NIPS 0  
7 i.v./i.m. morfika indenfor 120 min før ankomst.   Ja, og gul smertevurdering Ja, og grøn smertevurdering    
8 EKG   Nye ST-T ændringer eller bred kompleks arrytmi Smalt kompleks arrytmi    
         
Relevante alternative kontaktårsagskort 02 Allergiske symptomer 05 Bevidsthedspåvirkning
09 Blødning fra øvre luftveje 10 Brystsmerter
14 Feber og/eller infektion 22 Halssymptomer
38 Røg- og inhalationsskade  
Initial behandling For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Initial diagnostik For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Behandlingsstrategi og definerede mål  
Definitioner  
Referencer