Tilbage til indhold Kontaktårsagskort 45
Til vitalparametre Urinvejssymptomer
Til risikopatient  
 
     
1 Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå
Livstruende Haster Haster mindre Haster ikke  
1 Vurdering af smerter:                                         Voksne og børn ≥ 5 år   NRS/ VAS 4-10                                                        NRS/ VAS 4-10                                                       
NRS/ VAS 0-3                                                       
 
  og en eller flere af flg.:                                            og                                      og                
  ● Gule VP ● Grønne VP ● Grønne VP  
  ● Smertepåvirket bevægemønster ● Frit og naturligt    bevægemønster ● Frit og naturligt bevægemønster  
  ● Påvirket almentilstand ● Upåvirket almentilstand ● Upåvirket almentilstand  
Børn 2 måneder - 5 år    FLACC 8-10  FLACC 4-7 FLACC 0- 3  
Børn 0- 2 måneder   NIPS 4- 6 NIPS 1-3 NIPS 0  
2 i.v./i.m. morfika indenfor 120 min før ankomst.   Ja, og gul smertevurdering Ja, og grøn smertevurdering    
3 Akut urinretention   Ja                              og akut opståede føleforstyrrelser  i ridebukse-området Ja (isoleret symptom)    
4 Feber/kulderystelser eller påvirket almen tilstand   Ja      
5 Hæmaturi     Rent blod Intermitterende eller blodtingeret  
         
Relevante alternative kontaktårsagskort 14 Feber og/eller infektion 33 Mave- og flankesymptomer
44 Underlivssymptomer  
Initial behandling For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Initial diagnostik For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Behandlingsstrategi og definerede mål  
Definitioner  
Referencer