Tilbage til indhold Kontaktårsagskort 43
Til vitalparametre Thoraxskade
Til risikopatient  
 
     
1 Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå
Livstruende Haster Haster mindre Haster ikke  
1 Mistanke om ribbensbrud Multiple og/eller løs thorax  Respiratorisk påvirket Respiratorisk upåvirket    
2 Mistanke om traumatisk pneumo- eller hæmothorax Respiratorisk påvirket   Upåvirket    
3 Mistanke om sternumbrud   Ja      
9 Hvis intet af ovenstående       Ja  
         
Relevante alternative kontaktårsagskort Traumekaldskriterier 46 Vejrtrækningssymptomer
Initial behandling For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Initial diagnostik For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Behandlingsstrategi og definerede mål  
Definitioner  
Referencer