Tilbage til indhold Kontaktårsagskort 42
Til vitalparametre Tandskade
Til risikopatient  
 
     
1 Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå
Livstruende Haster Haster mindre Haster ikke  
1 Blivende tænder   Eksartikulerede Lukserede, men fastsiddende   Knækket tand/ krone, bøjleproblemer eller tilsvarende
2 Mistanke om kæbebrud   Mistanke om kompliceret brud, med dislocation og unormal tandokklusion   Udisloceret brud med normal tandokklusion
3 Tandbyld     Feber, alment påvirket Afebril, alment upåvirket
4 Mælketænder       Både eksartikulerede og lukserede, fastsiddende  
         
Relevante alternative kontaktårsagskort Traumekaldskriterier 24 Hoved- og ansigtssymptomer
Initial behandling For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Initial diagnostik For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Behandlingsstrategi og definerede mål  
Definitioner  
Referencer