Tilbage til indhold Kontaktårsagskort 41
Til vitalparametre Svimmelhed og faldtendens
Til risikopatient  
 
     
1 Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå
Livstruende Haster Haster mindre Haster ikke  
1 Akutte neurologiske udfald Trombolyse kriterier opfyldt. Persisterende kraft, sprog eller synsforstyrrelse indenfor sidste døgn. Ophørte kraft, sprog eller synsforstyrrelse indenfor sidste døgn.    
2 Varighed   Akut opstået  og  varighed < 24 timer   Varighed  > 24 timer  
3 Mistanke om forgiftning   Ja      
4 Mistanke om skade   Hoved eller truncus Ekstremiteter    
5 Besvimelse   Multiple besvimelser Enkelt besvimelse indenfor det sidste døgn    
6 Vurdering af smerter:                                         Voksne og børn ≥ 5 år   NRS/ VAS 4-10                                                        NRS/ VAS 4-10                                                        NRS/ VAS 0-3                                                         
  og en eller flere af flg.:                                            og                                      og                
  ● Gule VP ● Grønne VP ● Grønne VP  
  ● Smertepåvirket bevægemønster ● Frit og naturligt    bevægemønster ● Frit og naturligt bevægemønster  
  ● Påvirket almentilstand ● Upåvirket almentilstand ● Upåvirket almentilstand  
Børn 2 måneder - 5 år    FLACC 8-10  FLACC 4-7 FLACC 0- 3  
Børn 0- 2 måneder   NIPS 4- 6 NIPS 1-3 NIPS 0  
7 i.v./i.m. morfika indenfor 120 min før ankomst.   Ja, og gul smertevurdering Ja, og grøn smertevurdering    
         
Relevante alternative kontaktårsagskort 04 Besvimelse 17 Forvirring og/eller agitation
25 Hovedpine 34 Neurologiske udfaldssymptomer
Initial behandling For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Initial diagnostik For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Behandlingsstrategi og definerede mål  
Definitioner  
Referencer