Tilbage til indhold Kontaktårsagskort 40
Stikuheld og anden biologisk eksposition
Til vitalparametre  
 
     
Til risikopatient 1 Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå
Livstruende Haster Haster mindre Haster ikke  
1 Accidentiel stik- /skæreskade         Ja
2 Accidentel exposition af slimhinder med blod eller vævsvæsker         Ja
3 Seksuel smitteeksposition (usikker sex/risiko sex)         Ja
         
Relevante alternative kontaktårsagskort    
   
Initial behandling For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Initial diagnostik For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Behandlingsstrategi og definerede mål  
Definitioner  
Referencer