Tilbage til indhold Kontaktårsagskort 39
Til vitalparametre Servicekontakt
Til risikopatient
         
1 Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå
Livstruende Haster Haster mindre Haster ikke  
1 Sociale problemer         Ja
2 Myndighedserklæring         Ja
3 Vaccination         Ja
4 Lægeerklæring         Ja
         
Relevante alternative kontaktårsagskort    
Initial behandling For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Initial diagnostik For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Behandlingsstrategi og definerede mål  
Definitioner  
Referencer