Tilbage til indhold Kontaktårsagskort 38
Til vitalparametre Røg- og inhalationsskade
Til risikopatient  
 
     
1 Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå
Livstruende Haster Haster mindre
Haster ikke
 
1 Røggas forgiftning Sod i mund, svælg og næsebor med påvirket almen tilstand Sod i mund, svælg og næsebor med upåvirket almen tilstand   Ingen sod i luftvejene, evt irritativ hoste  
2 Kulilte (CO) forgiftning   Neurologisk påvirkning         og/ eller         svær hovedpine                og/ eller   CO-Hb < 25%  
Pt. har været bevidstløs
og/ eller
Gravide                og/ eller
CO-Hb > 25%
3 Anden kemisk inhalation (klor, tåregas, mv)   Påvirket almen tilstand Upåvirket almen tilstand    
         
Relevante alternative kontaktårsagskort Traumekaldskriterier 15 Forbrænding, ætsning, skoldning, forfrysning
46 Vejrtrækningssymptomer  
Initial behandling For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Initial diagnostik For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Behandlingsstrategi og definerede mål  
Definitioner  
Referencer