Tilbage til indhold Kontaktårsagskort 37
Til vitalparametre Ryg- og nakkesymptomer
Til risikopatient  
 
     
1 Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå
Livstruende Haster Haster mindre Haster ikke  
1 Traume Mistanke om brud på rygsøjle med lammelser/parastæsier  Ankommer på spineboard Mistanke om brud på rygsøjle uden neurologiske symptomer.  Akut skade, ikke mistanke om fraktur. Ældre skade, ikke mistanke om fraktur
2 Vurdering af smerter:                                         Voksne og børn ≥ 5 år   NRS/ VAS 4-10                                                        NRS/ VAS 4-10                                                        NRS/ VAS 0-3                                                        NRS/ VAS 0-3                                                       
  og en eller flere af flg.:                                            og                                      og               og 
  ● Gule VP ● Grønne VP ● Grønne VP  
  ● Smertepåvirket bevægemønster ● Frit og naturligt    bevægemønster ● Frit og naturligt bevægemønster ● Frit og naturligt bevægemønster
  ● Påvirket almentilstand ● Upåvirket almentilstand ● Upåvirket almentilstand ● Upåvirket almentilstand
Børn 2 måneder - 5 år    FLACC 8-10  FLACC 4-7 FLACC 0- 3 FLACC 0-3
Børn 0- 2 måneder   NIPS 4- 6 NIPS 1-3 NIPS 0  
3 i.v./i.m. morfika indenfor 120 min før ankomst.   Ja, og gul smertevurdering Ja, og grøn smertevurdering    
4 Nervepåvirkning   Akut < 24 timer: nedsat motorik eller sensibilitet i ekstremiteter                 eller nedsat sensibilitet i underliv                            eller urinretention eller incontinens Ikke akut kronisk  
         
Relevante alternative kontaktårsagskort Traumekaldskriterier 11 Ekstremitetssymptomer uden skade
34 Neurologiske udfaldssymptomer 45 Urinvejssymptomer
Initial behandling For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Initial diagnostik For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Behandlingsstrategi og definerede mål  
Definitioner  
Referencer