Tilbage til indhold Kontaktårsagskort 36
Til vitalparametre Psykiatri eller krisesymptomer
Til risikopatient  
 
     
1 Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå
Livstruende Haster Haster mindre Haster ikke  
1 Voldelig/truende adfærd   Dårlig kontakt, fjendtlighed eller manglende impulskontrol Kan tales til ro, Samarbejds-villighed Ingen  
2 Suicidal truet   Aktuelt suicidalforsøg eller planer Suicidaltanker Suicidaltanker, ønsker  hjælp  
3 Angst og agitation   Motorisk uro eller anspændthed Kan tales til ro, Samarbejds-villighed Ingen  
4 Delir   Syns-hallucinationer og bevidstheds-påvirkning Syns-hallucineret  men orienteret i egne data    
5 Behov for akut krisehjælp ( ex. akut sorgreaktion)   Ja      
6 Kendt sindslidelse (skizofreni, bipolær sindslidelse)     Ja    
         
Relevante alternative kontaktårsagskort 01 Abstinenssymptomer 05 Bevidsthedspåvirkning
07 Blodsukker, afvigelser 14 Feber og/eller infektion
16 Forgiftning 17 Forvirring og/eller agitation
Initial behandling For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Initial diagnostik For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Behandlingsstrategi og definerede mål  
Definitioner  
Referencer