Tilbage til indhold Kontaktårsagskort 35
Til vitalparametre Næsesymptomer
Til risikopatient  
 
     
1 Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå
Livstruende Haster Haster mindre Haster ikke  
1 Næseblødning Pågående blødning trods kompression, cirkulatorisk påvirket Pågående blødning trods kompression, cirkulatorisk upåvirket     Blødning, der kan bringes til ophør ved  kompression
2 Mistanke om næsebrud         Ja
3 Fremmedlegeme         Ja
         
Relevante alternative kontaktårsagskort 24 Hoved- og ansigtssymptomer  
Initial behandling For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Initial diagnostik For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Behandlingsstrategi og definerede mål  
Definitioner  
Referencer