Tilbage til indhold Kontaktårsagskort 34
Til vitalparametre Neurologiske udfaldssymptomer
Til risikopatient  
 
     
1 Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå
Livstruende Haster Haster mindre Haster ikke  
1 Trombolyse kriterier opfyldt Ja        
2 kraft-nedsættelse eller sensibilitetsudfald sidste døgn   Fortsatte symptomer Ophørte symptomer    
3 Sprogforstyrrelser i sidste døgn   Fortsatte symptomer Ophørte symptomer    
4 Halvsidig synsfeltudfald i sidste døgn   Fortsatte symptomer Ophørte symptomer    
9 Hvis intet af ovenstående     Ja    
         
Relevante alternative kontaktårsagskort 05 Bevidsthedspåvirkning 14 Feber og/eller infektion
17 Forvirring og/eller agitation 24 Hoved- og ansigtssymptomer
25 Hovedpine 29 Kramper, generaliserede
Initial behandling For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Initial diagnostik For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Behandlingsstrategi og definerede mål  
Definitioner  
Referencer