Tilbage til indhold Kontaktårsagskort 33
Til vitalparametre Mave- og flankesymptomer
Til risikopatient  
 
     
1 Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå
Livstruende Haster Haster mindre Haster ikke  
1 Mistanke om abdominal traume Traumekalds-kriterier opfyldt Ja      
2 Vurdering af smerter:                                         Voksne og børn ≥ 5 år   NRS/ VAS 4-10                                                        NRS/ VAS 4-10                                                        NRS/ VAS 0-3                                                         
  og en eller flere af flg.:                                            og                                      og                
  ● Gule VP ● Grønne VP ● Grønne VP  
  ● Smertepåvirket bevægemønster ● Frit og naturligt    bevægemønster ● Frit og naturligt bevægemønster  
  ● Påvirket almentilstand ● Upåvirket almentilstand ● Upåvirket almentilstand  
Børn 2 måneder - 5 år    FLACC 8-10  FLACC 4-7 FLACC 0- 3  
Børn 0- 2 måneder   NIPS 4- 6 NIPS 1-3 NIPS 0  
3 i.v./i.m. morfika indenfor 120 min før ankomst.   Ja, og gul smertevurdering Ja, og grøn smertevurdering    
4 Mistænkt hernie   Irreponibelt   Reponibelt  
5 Risikopatient   Kendt aortaaneurisme Ja (se generel definition)                        eller > 70 år    
6 Peritonealdialyse eller nefrostomikateter     Ja    
7 Opkastninger indenfor de sidste 4 timer      Flere Enkelte  
8 EKG   Nye ST-T ændringer eller bred kompleks arrytmi      
         
Relevante alternative kontaktårsagskort 10 Brystsmerter 19 Gastrointestinal blødning
30 Kvalme, opkastning, diarré 45 Urinvejssymptomer
Initial behandling For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Initial diagnostik For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Behandlingsstrategi og definerede mål  
Definitioner  
Referencer