Tilbage til indhold Kontaktårsagskort 32
Til vitalparametre Mandlige kønsorganer, symptomer
Til risikopatient  
 
     
1 Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå
Livstruende Haster Haster mindre Haster ikke  
1 Mistanke om torsio testis   Ja      
2 Vedholdende rejsning (priapismus)   Ja      
3 Skrotalhæmatom efter traume   Ja (obs bækkenfraktur)      
4 Vurdering af smerter:                                         Voksne og børn ≥ 5 år   NRS/ VAS 4-10                                                        NRS/ VAS 4-10                                                        NRS/ VAS 0-3                                                         
  og en eller flere af flg.:                                            og                                      og                
  ● Gule VP ● Grønne VP ● Grønne VP  
  ● Smertepåvirket bevægemønster ● Frit og naturligt    bevægemønster ● Frit og naturligt bevægemønster  
  ● Påvirket almentilstand ● Upåvirket almentilstand ● Upåvirket almentilstand  
Børn 2 måneder - 5 år    FLACC 8-10  FLACC 4-7 FLACC 0- 3  
Børn 0- 2 måneder   NIPS 4- 6 NIPS 1-3 NIPS 0  
5 i.v./i.m. morfika indenfor 120 min før ankomst.   Ja, og gul smertevurdering Ja, og grøn smertevurdering    
         
Relevante alternative kontaktårsagskort 33 Mave- og flankesymptomer  
Initial behandling For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Initial diagnostik For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Behandlingsstrategi og definerede mål  
Definitioner  
Referencer