Tilbage til indhold Kontaktårsagskort 31
Til vitalparametre Laboratorietal, afvigende
Til risikopatient  
 
     
1 Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå
Livstruende Haster Haster mindre Haster ikke  
1 Hæmoglobin   < 4,5 mmol/l og samtidig blødning < 4,5 mmol/l  uden blødning eller < 6,0 mmol/l og iskæmisk hjertesygdom > 4,5 mmol/l  
2 Kalium   >7,0 > 6,5 mmol/l > 6,0 mmol/l  
< 2,5 mmol/l < 3.0 mmol/l  
3 Laktat   > 4 mmol/l 2-4 mmol/l    
4 INR     > 6,0 < 6,0  
5 Natrium     > 155 mmol/l > 150 mmol/l  
  < 120 mmol/l < 130 mmol/l  
6 Calcium (ioniseret)     > 1,6 mmol/l > 1,5 mmol/l  
        < 0,8 mmol/l < 1,0 mmol/l  
         
Relevante alternative kontaktårsagskort    
Initial behandling For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Initial diagnostik For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Behandlingsstrategi og definerede mål  
Definitioner  
Referencer