Tilbage til indhold Kontaktårsagskort 30
Til vitalparametre Kvalme, opkastning, diarré
Til risikopatient  
 
     
1 Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå
Livstruende Haster Haster mindre Haster ikke  
1 Bevidsthedspåvirket   Ja      
2 Mistanke om ketoacidose   Ja      
3 Varighed     Vedvarende > 24 timer uden bedring Enkelte episoder eller varighed < 24 timer  
         
Relevante alternative kontaktårsagskort 10 Brystsmerter 14 Feber og/eller infektion
19 Gastrointestinal blødning 25 Hovedpine
33 Mave- og flankesymptomer  
Initial behandling For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Initial diagnostik For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Behandlingsstrategi og definerede mål  
Definitioner  
Referencer