Tilbage til indhold Kontaktårsagskort 29
Til vitalparametre Kramper, generaliserede
Til risikopatient  
 
     
1 Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå
Livstruende Haster Haster mindre Haster ikke  
1 Anfald Pågående kramper Ophobede anfald det sidste døgn   Kendt epilepsi med typisk anfald  
2 Førstegangs anfald   Ja      
3 Mistanke om abstinens   Ja      
4 Hovedtraume < 48 timer   Ja      
5 Akutte neurologiske udfald   Persisterende kraft, sprog eller synsforstyrrelse indenfor sidste døgn. Ophørte kraft, sprog eller synsforstyrrelse indenfor sidste døgn.    
         
Relevante alternative kontaktårsagskort 04 Besvimelse 05 Bevidsthedspåvirkning
07 Blodsukker, afvigelser 08 Blodtryk, højt
34 Neurologiske udfaldssymptomer  
Initial behandling For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Initial diagnostik For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Behandlingsstrategi og definerede mål  
Definitioner  
Referencer