Tilbage til indhold Kontaktårsagskort 28
Katheter, stomi eller sondeproblemer
Til vitalparametre  
 
     
Til risikopatient 1 Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå
Livstruende Haster Haster mindre Haster ikke  
1 Genanlæggelse af KAD/top-katheter/ nasalsonde/PEG-sonde     PEG sonde eller Top-katheter Febrilia, infektion eller tillukning Ingen feber, infektion eller tillukning
2 Stomi komplikationer      Nekrose eller infektion Prolaps eller stenose eller retraktion  
3 Engangskatheter for vanlig katheterbruger med urinretention         Ja
         
Relevante alternative kontaktårsagskort 33 Mave- og flankesymptomer 45 Urinvejssymptomer
Initial behandling For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Initial diagnostik For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Behandlingsstrategi og definerede mål  
Definitioner  
Referencer