Tilbage til indhold Kontaktårsagskort 26
Til vitalparametre Hud- og slimhindesymptomer
Til risikopatient  
 
     
1 Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå
Livstruende Haster Haster mindre Haster ikke  
1 Hud- eller slimhindeblødninger (petekkier eller ekkymoser) Mistanke om meningitis        
2 Infektion/ Inflammation   Hastigt progredierende misfarvning, varme og hævelse eller påvirket almen tilstand Mistanke om dyb sårinfektion eller Lymphangitis   Overfladisk sårinfektion eller hævede led
3 Epidermisløsning   Huden kan afløses ved let gnidning og efterlader åbne, væskende sår      
4 Udslæt debut   Over timer Over dage    
5 Urticaria   Universelt Udtalt Lokalt  
6 Absces                                      Antal og lokalisation     Multiple eller lednær   Enkeltstående
         
Relevante alternative kontaktårsagskort 02 Allergiske symptomer 06 Bid og stik
14 Feber og/eller infektion 15 Forbrændning, ætsning, skoldning, forfrysning
Initial behandling For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Initial diagnostik For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Behandlingsstrategi og definerede mål  
Definitioner  
Referencer