Tilbage til indhold Kontaktårsagskort 25
Til vitalparametre Hovedpine
Til risikopatient  
 
     
1 Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå
Livstruende Haster Haster mindre Haster ikke  
1 Mistanke om meningitis Ja        
2 Pludseligt indsættende svær hovedpine (ukendt for patienten)   Indenfor sidste døgn Mere end et døgn siden    
3 Bevidstløshed ved debut   Ja      
4 Synsforstyrrelser   Akut synstab/ nedsættelse eller dobbeltsyn eller synsfelt udfald indenfor sidste døgn      
5 Vurdering af smerter:                                         Voksne og børn ≥ 5 år   NRS/ VAS 4-10                                                        NRS/ VAS 4-10                                                        NRS/ VAS 0-3                                                         
  og en eller flere af flg.:                                            og                                      og                
  ● Gule VP ● Grønne VP ● Grønne VP  
  ● Smertepåvirket bevægemønster ● Frit og naturligt    bevægemønster ● Frit og naturligt bevægemønster  
  ● Påvirket almentilstand ● Upåvirket almentilstand ● Upåvirket almentilstand  
Børn 2 måneder - 5 år    FLACC 8-10  FLACC 4-7 FLACC 0- 3  
Børn 0- 2 måneder   NIPS 4- 6 NIPS 1-3 NIPS 0  
6 i.v./i.m. morfika indenfor 120 min før ankomst.   Ja, og gul smertevurdering Ja, og grøn smertevurdering    
7 Systolisk blodtryk (mmhg)   > 240 (voksne og børn > 8 år      
    > 140 (børn 5-8 år)      
    > 115 (børn 1-5 år)      
    > 110 (børn 1-12 mdr.)      
      > 80 (nyfødt)      
8 Hovedtraume < 48 timer     Ja    
9 Hvis intet af ovenstående       Ja  
         
Relevante alternative kontaktårsagskort 08 Blodtryk, højt 14 Feber og/eller infektion
34 Neurologiske udfaldssymptomer 48 Øjensymptomer
Initial behandling For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Initial diagnostik For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Behandlingsstrategi og definerede mål  
Definitioner  
Referencer