Tilbage til indhold Kontaktårsagskort 24
Til vitalparametre Hoved- og ansigtssymptomer
Til risikopatient  
 
     
1 Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå
Livstruende Haster Haster mindre Haster ikke  
1 Mistanke om hovedtraume Bevidstløs          og/ eller Traumekalds-kriterier opfyldt. Bevidsthedstab i forbindelse med skade og commotio-symptomer eller  tilstand med øget blødnings-tendens.
Ingen bevidsthedstab og commotio-symptomer.   Minimalt traume, ingen commotio-symptomer 
2 Nytilkommet pupilforskel (størrelse og/eller lysreaktion)   Ja      
3 Mistanke om brud eller luxation af kæbe eller ansigtskelettet   Multiple brud eller kæbeluxation Isoleret brud    
4 Bløddelslæsioner   Betydelig bløddelslæsion   Mindre hæmatom Simple sår
5 Ebrieret     Ja    
         
Relevante alternative kontaktårsagskort Traumekaldskriterier 05 Bevidsthedspåvirkning
25 Hovedpine 42 Tandskade
Initial behandling For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Initial diagnostik For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Behandlingsstrategi og definerede mål  
Definitioner  
Referencer