Tilbage til indhold Kontaktårsagskort 23
Til vitalparametre Hjertebanken (rytmeforstyrrelser)
Til risikopatient  
 
     
1 Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå
Livstruende Haster Haster mindre Haster ikke  
1 ICD Pågående ICD stød Gentagne stød      
2 Brystsmerter   Ja, vedvarende      
3 Åndenød (dyspnø)   Hviledyspnø Nytilkommet funktionsdyspnø let eller ingen funktionsdyspnø  
4 Besvimelse   Ja indenfor seneste døgn      
5 Mistanke om forgiftning   ja      
6 EKG påvirkning   Nye ST-T ændringer eller bred kompleks arrytmi Smalt kompleks arrytmi    
9 Hvis intet af ovenstående       Ja  
         
Relevante alternative kontaktårsagskort 01 Abstinenssymptomer 04 Besvimelse
05 Bevidsthedspåvirkning 10 Brystsmerter
14 Feber og/eller infektion 16 Forgiftning
Initial behandling For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Initial diagnostik For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Behandlingsstrategi og definerede mål  
Definitioner  
Referencer