Tilbage til indhold Kontaktårsagskort 20
Til vitalparametre Gipsgener
Til risikopatient  
 
     
1 Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå
Livstruende Haster Haster mindre Haster ikke  
1 Ophævet puls eller forlænget kapillær-respons distalt for bandagen   Ja     Nej
2 Vurdering af smerter                                         Voksne og børn ≥ 5 år:     NRS/ VAS 4-10                                                        NRS/ VAS 4-10                                                        NRS/ VAS 0-3                                                       
    og en eller flere af flg.:                                            og                                      og                  
    ● Gule VP ● Grønne VP  
    ● Smertepåvirket bevægemønster ● Frit og naturligt    bevægemønster ● Frit og naturligt bevægemønster
    ● Påvirket almentilstand ● Upåvirket almentilstand ● Upåvirket almentilstand
  Børn 2 måneder - 5 år      FLACC 8-10  FLACC 4-7 FLACC 0-3
  Børn 0- 2 måneder     NIPS 4- 6 NIPS 1-3  
3 Påvirket sensibilitet distalt for bandagen   Ja     Nej
         
Relevante alternative kontaktårsagskort 11 Ekstremitetssymptomer uden skade  
Initial behandling For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Initial diagnostik For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Behandlingsstrategi og definerede mål  
Definitioner  
Referencer