Tilbage til indhold Kontaktårsagskort 19
Til vitalparametre Gastrointestinal blødning
Til risikopatient  
 
     
1 Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå
Livstruende Haster Haster mindre Haster ikke  
1 Opkastning frisk blod Pågående Hyppige Enkelte Ingen  
2 Vitalparametre ( kun voksne og børn 12 år) BTsys< 100 og Puls > 100 BTsys< 100 eller Puls >100      
3 Blødning per rectum   Pågående Hyppige Enkelte  
4 Mælena/  "Kaffegrums" opkastning   Pågående Hyppige Enkelte  
5 Risikopatient   Antikoagulation eller tidligere øsophagusvaricer Ja    
         
Relevante alternative kontaktårsagskort 03 Anorektale symptomer 09 Blødning fra øvre luftveje
22 Halssymptomer 30 Kvalme, opkastning, diarré
Initial behandling For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Initial diagnostik For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Behandlingsstrategi og definerede mål  
Definitioner  
Referencer