Tilbage til indhold Kontaktårsagskort 18
Til vitalparametre Fremmedlegeme
Til risikopatient  
 
     
1 Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå
Livstruende Haster Haster mindre Haster ikke  
1 Mistænkt fastsiddende i luftveje Stridor Påvirket almentilstand Upåvirket    
2 Synkebesvær ( mistænkt fastsiddende i esophagus)   Påvirket almen tilstand   Upåvirket  
3 Type af fremmedlegeme (hvis indtaget)   Batteri Spidse/skarpe genstande Afrundede genstande  
4 Øre/næse/svælg         Ja
         
Relevante alternative kontaktårsagskort 22 Halssymptomer 35 Næsesymptomer
49 Øresymptomer  
Initial behandling For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Initial diagnostik For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Behandlingsstrategi og definerede mål  
Definitioner  
Referencer