Tilbage til indhold Kontaktårsagskort 17
Til vitalparametre Forvirring og/eller agitation
Til risikopatient  
 
     
1 Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå
Livstruende Haster Haster mindre Haster ikke  
1 Mistanke om meningitis Ja        
2 Varighed    Akut opstået                 (< 48 timer) Ikke akut                                 (> 48 timer)    
3 Mistanke om forgiftning   Ja      
4 Adfærd   Selvskadende eller voldelig      
5 Hovedtraume   Indenfor 48 timer Mere end 48 timer siden    
6 Blodsukker   BS < 4                 eller BS > 30      
         
Relevante alternative kontaktårsagskort Traumekaldskriterier 01 Abstinenssymptomer  
05 Bevidsthedspåvirkning 14 Feber og/eller infektion
16 Forgiftning 25 Hovedpine
34 Neurologiske udfaldssymptomer 36 Psykiatri eller krisesymptomer
Initial behandling For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Initial diagnostik For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Behandlingsstrategi og definerede mål  
Definitioner  
Referencer