Tilbage til indhold Kontaktårsagskort 16
Til vitalparametre Forgiftning
Til risikopatient  
 
     
1 Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå
Livstruende Haster
Haster mindre
Haster ikke  
1 Stoffets farlighed Meget høj Høj eller ukendt, med påvirket almen tilstand Lav    
2 Kramper Pågående  Enkeltstående tilfælde efter forgiftning      
3 Intention og adfærd   Suicidal øjemed eller fortsat risiko for selv-beskadigelse Accidentiel indtagelse i lille dosis    
4 Mistanke om skjult skade   Ja      
         
Relevante alternative kontaktårsagskort 01 Abstinenssymptomer 02 Allergiske symptomer
05 Bevidsthedspåvirkning 17 Forvirring og/eller agitation
29 Kramper, generaliserede 36 Psykiatri eller krisesymptomer
38 Røg- og inhalationsskade  
Initial behandling For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Initial diagnostik For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Behandlingsstrategi og definerede mål  
Definitioner  
Referencer Giftlinjen (Bispebjeg Hospital)