Tilbage til indhold Kontaktårsagskort 15
Forbrænding, ætsning, skoldning, forfrysning
Til vitalparametre  
 
     
Til risikopatient 1 Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå
Livstruende Haster Haster mindre Haster ikke  
1 Lokalisation og art Alle termiske eller ætsende skader lokaliseret til øvre luftveje, mund, svælg, ansigt, hals (truet luftvej) Ætseskader     Solskoldning eller lokale overfladisk frostskade
2 Udbredelse >15% for voksne eller >10% for børn > 5% for ældre (>65 år) >3%                  eller alle mindre 2. og 3. grads forbrændninger lokaliseret til hoved/ansigt, hals, hænder <3%            Alle 1. grads og  2.grads forbrændinger 
         
Relevante alternative kontaktårsagskort 13 El- og lynskade 38 Røg- og inhalationsskade
Initial diagnostik: Arealberegning (kun 20 og 30 forbrændinger):
Voksen:  1 årigt barn: