Tilbage til indhold Kontaktårsagskort 14
Til vitalparametre Feber og/eller infektion
Til risikopatient  
 
     
1 Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå
Livstruende Haster Haster mindre Haster ikke  
1 Mistanke om meningitis Ja        
2 Indopereret fremmed- legeme (f.eks CVK, P-dialyse kateter, alloplastik mv)   Ja og samtidig klinisk oplagt infektion      
3 Vurdering af smerter:                                         Voksne og børn ≥ 5 år   NRS/ VAS 4-10                                                        NRS/ VAS 4-10                                                        NRS/ VAS 0-3                                                         
  og en eller flere af flg.:                                            og                                      og                
  ● Gule VP ● Grønne VP ● Grønne VP  
  ● Smertepåvirket bevægemønster ● Frit og naturligt    bevægemønster ● Frit og naturligt bevægemønster  
  ● Påvirket almentilstand ● Upåvirket almentilstand ● Upåvirket almentilstand  
Børn 2 måneder - 5 år    FLACC 8-10  FLACC 4-7 FLACC 0- 3  
Børn 0- 2 måneder   NIPS 4- 6 NIPS 1-3 NIPS 0  
4 i.v./i.m. morfika indenfor 120 min før ankomst.   Ja, og gul smertevurdering Ja, og grøn smertevurdering    
5 Sepsis    Svært påvirket almentilstand                        eller 2 ud af 3 følgende (kun voksne og børn > 12 år):    
sløret bevidsthed                eller RF > 20
oliguri                eller Puls > 90
laktat > 4 mmol/l Temp > 38° C eller < 36° C
6 Lokal infektion     Udbredt eller i operationssår  velafgrænset  
         
Relevante alternative kontaktårsagskort 05 Bevidsthedspåvirkning 25 Hovedpine
26 Hud- og slimhindesymptomer 33 Mave- og flankesymptomer
46 Vejrtrækningssymptomer  
Initial behandling For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Initial diagnostik For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Behandlingsstrategi og definerede mål  
Definitioner  
Referencer