Tilbage til indhold Kontaktårsagskort 12
Til vitalparametre Ekstremitets- og sårskade
Til risikopatient  
 
     
1 Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå
Livstruende Haster Haster mindre Haster ikke  
1 Amputation Proksimalt for eller sv.t. ankel- eller håndled Distalt for ankel- eller håndled      
2 Mistanke om brud (inkl.bækken og skulderbælte) Brud på to eller flere større rørknogler eller mistanke om bækkenbrud Åbent brud eller  klinisk fejlstilling eller hoftenært brud Lukket femur brud (uden klinisk fejlstilling) For børn < 12 år: Lukket brud (ej femur el. hofte) uden klinisk fejlstilling Voksne og børn 12 år: Lukket brud (ej femur el. hofte) uden klinisk fejlstilling
3 Blødning   Gennemsivning  trods komprimerende forbinding eller manuel kompression i 5 minutter     Hæmostase ved komprimerende forbinding
4 Mistanke om ledskade   Luxation     Forstuvning, aflåst led eller isoleret ledbåndsskade
5 Infektion efter skade   Hastigt progredierende misfarvning, varme og hævelse eller påvirket AT Mistanke om dyb sårinfektion eller lymphangit   Overfladisk sårinfektion
6 Bløddelsskade   Mistanke om Compartment Syndrom Dyb sårskade eller revisions-krævende sår eller åben sene/muskel læsion   Suturkrævende eller overfladiske sår                  eller overfladisk fremmedelegeme eller mistanke om lukket senelæsion
         
Relevante alternative kontaktårsagskort Traumekaldskriterier 06 Bid og stik
11 Ekstremitetssymptomer uden skade 15 Forbrænding, ætsning, skoldning, forfrysning
20 Gipsgener  
Initial behandling For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Initial diagnostik For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Behandlingsstrategi og definerede mål  
Definitioner  
Referencer