Tilbage til indhold Kontaktårsagskort 08
Til vitalparametre Blodtryk, højt
Til risikopatient  
 
     
1 Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå
Livstruende Haster Haster mindre
Haster ikke
 
1 Cerebral påvirkning (kvalme, hovedpine, konfusion, eller/og syns-forstyrrelser)   Ja, og med BT min. som gul     (angivet nedenfor).      
2 Systolisk blodtryk (mmhg)   > 240   (voksne og børn > 8 år) 220-240 (voksne og børn > 8 år) < 220 (voksne og børn > 8 år)  
  > 160 (gravide)      
  > 140 (børn 5-8 år)      
  > 115 (børn 1-5 år)      
  > 110 (børn 1-12 mdr.)      
  > 80 (nyfødt)      
3 Diastolisk blodtryk (mmhg)   > 130 (voksne og børn > 8 år) 120 - 130 (voksne og børn > 8 år) < 120 (voksne og børn > 8 år)  
  > 110 ( gravide) 90-110  (gravide)    
4 Dyspnø   Ja      
         
Relevante alternative kontaktårsagskort 17 Forvirring og/eller agitation 25 Hovedpine
34 Neurologiske udfaldssymptomer 48 Øjensymptomer
Initial behandling For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Initial diagnostik For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Behandlingsstrategi og definerede mål  
Definitioner  
Referencer