Tilbage til indhold Kontaktårsagskort 07
Til vitalparametre Blodsukker, afvigelser
Til risikopatient  
 
     
1 Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå
Livstruende Haster Haster mindre Haster ikke  
1 Lavt blodsukker   < 2 mmol/L 2 - 4 mmol/L    
2 Højt blodsukker   > 30 mmol/L 20 - 30 mmol/L 4 - 20 mmol/L  
3 Bevidsthedspåvirket   Ja, indenfor sidste døgn      
4 Mistanke om ketoacidose   Ja      
5 Opkastninger     Ja    
         
Relevante alternative kontaktårsagskort 01 Abstinenssymptomer 05 Bevidsthedspåvirkning
16 Forgiftning 17 Forvirring og/eller agitation
29 Kramper, generaliserede 30 Kvalme, opkastning, diarré
Initial behandling For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE: 
Initial diagnostik For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE: 
Behandlingsstrategi og definerede mål  
Definitioner  
Referencer