Tilbage til indhold Kontaktårsagskort 06
Til vitalparametre Bid og stik
Til risikopatient  
 
     
1 Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå
Livstruende Haster Haster mindre Haster ikke  
1 Traumekaldskriterier opfyldt Ja        
2 Hævelse af hals eller øvre luftveje Ja, stridor Ja, evt. grødet stemme      
3 Blødning   Gennemsivning  trods komprimerende forbinding eller manuel kompression i 5 minutter     Hæmostase ved komprimerende forbinding
4 Hudforandringer   Universel urticaria eller bulløs reaktion   Med tegn på lokal infektion Lokal reaktion.            Kløe eller svie
5 Bidsår   Dybe bidsår med læsion af sene, led, kar eller nerver     Bidsår uden læsion af sener, led, kar eller nerver 
6 Bid eller stik af giftige dyr (toxinmedieret reaktion)   Ja      
7 Insektstik, bi/hvepsestik, flåtbid   Tidligere anafylaktisk shock Bid i mund eller svælg   Uden tegn på infektion eller allergiske symptomer
         
Relevante alternative kontaktårsagskort 02 Allergiske symptomer 12 Ekstremitets- og sårskade
16 Forgiftning 26 Hud- og slimhindesymptomer
Initial behandling For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Initial diagnostik For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Behandlingsstrategi og definerede mål  
Definitioner  
Referencer Giftlinjen (Bispebjerg hospital)