Tilbage til indhold Kontaktårsagskort 05
Til vitalparametre Bevidsthedspåvirkning
Til risikopatient  
 
     
1 Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå
Livstruende Haster Haster mindre Haster ikke  
1 Hovedtraume Traumekalds-kriterier opfyldt AK behandling eller pupildifferens      
2 Mistanke om meningitis Ja        
3 Pludselig indsættende   Ja      
4 Mistanke om forgiftning   Ja      
5 Immunsuprimeret   Ja      
6 Abnormt blodsukker   Ja      
9 Hvis intet af ovenstående     Ja    
         
Relevante alternative kontaktårsagskort Traumekaldskriterier 04 Besvimelse
07 Blodsukker, afvigelser 14 Feber og/eller infektion
16 Forgiftning 25 Hovedpine
29 Kramper, generaliserede 34 Neurologiske udfaldssymptomer
Initial behandling For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Initial diagnostik For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Behandlingsstrategi og definerede mål  
Definitioner  
Referencer