Tilbage til indhold Kontaktårsagskort 04
Til vitalparametre Besvimelse
Til risikopatient  
 
     
1 Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå
Livstruende Haster Haster mindre Haster ikke  
1 ICD Pågående ICD stød Gentagne stød indenfor sidste døgn      
2 Anstrengelses udløst   Ja      
3 Gentagne episoder (seneste døgn)   Ja Nej    
4 EKG påvirkning   Nye ST-T ændringer eller bred kompleks arrytmi Smalt kompleks arrytmi    
         
Relevante alternative kontaktårsagskort 05 Bevidsthedspåvirkning 10 Brystsmerter
23 Hjertebanken (rytmeforstyrrelser)  29 Kramper, generaliserede
41 Svimmelhed og faldtendens 100 Utilpas
Initial behandling For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Initial diagnostik For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Behandlingsstrategi og definerede mål  
Definitioner  
Referencer