Tilbage til indhold Kontaktårsagskort 02
Til vitalparametre  Allergiske symptomer
Til risikopatient  
 
     
1 Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå
Livstruende Haster Haster mindre
Haster ikke
 
1 Hævelse af tunge, læber, svælg eller/og hals Ja, stridor Ja, evt grødet stemme      
2 Åndenød Svær hviledyspnø Hviledyspnø      
3 Tidligere anafylaktisk shock   Ja      
4 Kløe i halsen   Ja      
5 Urticaria   Universelt Udtalt Lokalt  
9 Hvis intet af ovenstående       Ja  
         
Relevante alternative kontaktårsagskort 06 Bid og stik 26 Hud og slimhindesymptomer
46 Vejrtrækningssymptomer  
Initial behandling For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Initial diagnostik For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Behandlingsstrategi og definerede mål  
Definitioner  
Referencer