Tilbage til indhold Kontaktårsagskort 01
Til vitalparametre Abstinenssymptomer
Til risikopatient  
 
     
1 Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå
Livstruende Haster Haster mindre
Haster ikke
 
1 Abstinenskramper Pågående Nu ophørt Ved tidligere kontakt    
2 Rastløs/urolig   Ja med konfusion eller hallucinationer Ja Let eller ingen  
         
Relevante alternative kontaktårsagskort 05 Bevidsthedspåvirkning 07 Blodsukker, afvigelser
16 Forgiftning 29 Kramper, generaliserede
Initial behandling For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Initial diagnostik For RØD/ustabil ORANGE: For ALLE:
Behandlingsstrategi og definerede mål  
Definitioner  
Referencer