Tilbage til indhold Risikopatient
 
 
     
1 Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn 5 Blå
Livstruende Haster Haster mindre Haster ikke  
1 Konkurrerende lidelse:     Ja    
Alder < 3 måneder                                    (< 6 måneder hvis født præmaturt)
Kendt koronarkar sygdom
Medfødt hjertefejl eller alvorligt hjertesvigt (behandlet på specialistniveau)
Alvorlig lungesygdom (behandlet på specialist niveau)
Tidligere lungeemboli
Insulinkrævende diabetes
Dialysebehov
2 Immunosupression                                                   Ja, GUL VP Ja, GRØN VP    
  Eks.:               
  Immunsupprimerende behandling          
  Medfødt eller erhvervet immundefekt          
         
Definitioner Betydelig co-morbiditet og/ eller immunosuppresion medfører en særlig risiko for undervurdering af patientens samlede kliniske tilstand.
Konkurrerende lidelse: Patienter med en eller flere af ovenstående risikotilstande skal minimum triageres GUL.
Immunosuppression: Patienter med immunosupression skal som hovedregel optriageres en triagekategori i forhold til deres vitalparametre (VP).
Referencer ADAPT