Ved "Ja" til alle nedenstående spørgsmål, kan patienten triageres BLÅ: Blåt kort
1) Er patientens almentilstand upåvirket (vejrtrækning, farve, vågen/klar/orienteret)?
2) Mindre skade med god sammenhæng mellem årsag og virkning ? 
3) Skade uden sammenhæng med evt.forudgående sygdom?
4) Tilhører skaden/symptombilledet nedenstående liste?
Hvis "nej" til blot ét af ovenstående spørgsmål, eller hvis comorbiditet kan komplicere skadesforløbet, bør der måles vitalparametre og optriageres.
Bid og stik:  Kort 6
  Blødning hvor der kan opnås hæmostase ved komprimerende forbindning
  Lokal sviende eller kløende hudreaktion efter bid eller stik
  Bidsår uden læsion af sener, led, kar eller nerver
  Insektstik, bi/hvepsestik, flåtbid uden allergiske symptomer eller infektionstegn
Ekstremitetssymptomer uden skade: Overfladisk sårinfektion eller hævede led Kort 11
Ekstremitets- og sårskade: Kort 12
  For voksne og børn ≥ 12 år: Mistanke om lukket ekstremitetsbrud (ikke hofte/femur) uden klinisk fejlstilling 
  Blødning hvor der kan opnås hæmostase ved komprimerende forbindning
  Mistanke om forstuvning, aflåst led eller isoleret ledbåndsskade
  Overfladisk sårinfektion
  Suturkrævende eller overfladiske sår eller overfladisk fremmedlegeme eller mistanke om lukket senelæsion
Forbrændning, ætsning, skoldning, forfrysning: Kort 15
  Lokale overfladiske frostskader eller solskoldning
  1. og 2. grads forbrændinger.
Fremmedlegeme: Øre, næse, svælg Kort 18
Gipsgener: Normale neurovaskulære forhold og lette/ingen smerter Kort 20
Hoved- og ansigtssymptomer: Kort 24
  Minimalt hovedtraume uden commotiosymptomer
  Simple sår i ansigt/hoved
Hud- og slimhindesymptomer: Enkeltstående, ikke lednær absces Kort 26
Katheter, stomi eller sondeproblemer: Kort 28
  Genanlæggelse af KAD/topkatheter/ nasalsonde/PEG-sonde, ingen infektionsmistanke
  Engangskaterisation
Næsesymptomer: Kort 35
  Næseblødning, der kan bringes til ophør ved kompression
  Mistanke om næsebrud
  Fremmedlegeme i næse 
Ryg- og nakkesymptomer: Ældre skade, ikke mistanke om fraktur Kort 37 
Servicekontakt: Kort 39
Stikuheld og anden biologisk eksposition: Kort 40
Tandskade: Knækket tand/krone, bøjleproblemer eller lignende (IKKE eksartikulerede eller lukserede tænder) Kort 42
Øjensymptomer: Kort 48
  Fremmedlegeme eller abrasio af hornhinde/ conjunctiva
  UV-stråler (solarie, svejsning, sneblindhed)
  Øjenbetændelse uden synspåvirkning
Øresymptomer: Kort 49
  Hæmatom over ørebrusk eller mindre sutur-krævende rifter ved øre
  Fremmedlegeme i øre
   
Initial behandling Nedenstående tiltag udføres i umiddelbar tilknytning til triagering:
i) Mitella/armslynge eller lign. (immobilisering/elevation)
ii) Ispose
iii) Midlertidig forbinding, plaster eller kompression af sår (stands blødning)
iv) Skylning af brandsår
v) Relevant PO/IV/IM smertestillende behandling jfr gældende lokal instruks
Referencer