Tilbage til indhold
Traumekaldskriterier: Region Midt og region Nord
 
1 Rød
Livstruende
1   2 point talt sammen fra traumemeldeskema udløser traumekald Ja
 
Traumemeldeskema:
  0 1 2 Point
Bevidsthedsniveau Vågen = GCS 15 Uklar GCS 13-14         Kortvarig bevidstløs Bevidstløs                    GCS < 13  
Åndedrætsfunktion Normal Besværet Sat < 90   Frekvens < 10 eller > 30     
Kredsløb Systolisk BT > 90 mmHg Kold, klamtsvedende Puls>100 Systolisk BT < 90 mmHg  
Thorax/ brystkasse Uøm /let ømhed Vedvarende smertepåvirket,             +/- berøring Åben læsion  
Abdomen/ bughule Uøm /let ømhed Svært smertepåvirket Åben læsion  
Nakke/ rygsøjle Uøm Konstant eller vedvarende smertepåvirket elelr smerter ved berøring. Snurren i arme eller ben. Lammelser, brud eller mistanke om brud på rygsøjlen  
Brud:  Arme/ben/bækken Ingen mistanke Ekstremitetsbrud i større rørknogler Åbent brud, ≥ 2 brud i større rørknogler. Bækkenbrud. Amputation over hånd eller fodled  
Traumemekanisme Lavenergi Blød trafikant eller højenergi. Forbrændning(2. og 3. grads):Børn > 10 %, Voksne >15 % Penetrerende skade (stik/skud) på hoved- hals  
Øget risiko: Alder og/ eller comorbiditet*   < 6 år  > 75 år Comorbiditet    
Pointsum i alt :   2 point udløser traumekald  
Eksempler på:
Blød trafikant: Knallert/ MC uheld, Cyklist- høj fart, Cyklist/ fodgænger påkørt af bil/ MC, Solo- MC uheld uden hjelm med lav hastighed. Traumemekanisme - Højenergi: Person kastet ud af køretøj. Hvis person dræbt i samme køretøj. Svært fastklemt. Frontal sammenstød / kollision med fast genstand. Hvis køretøjet er rullet rundt / kabine er svært deformeret. Fald fra > 6 m, obs underlag (beton, mudder, etc.) * Comorbiditet: Alle aldersgrupper med kendt betydende comorbiditet - f.eks. Alvorlig hjerte- eller lungesygdom, behandling med blodfortyndende medicin, kendt rygmarvsskade.
Kriterier for Udvidet Traumekald (kun for Aarhus Universitetshospital):
• Systolisk BT < 90 mmHg og mistanke om betydelig indre blødning (relevant stumpt eller penetrerende traume).                                                                                                                                                                                             • Akutlægens skøn 

 • Mistanke om betydelig indre blødning (relevant stumpt eller penetrerende traume).
• Lægeligt skøn
Initial diagnostik og behandling Traumemanual følges
Referencer