Tilbage til indhold Kontaktårsagskort 02 
Traumekaldskriterier: Region Hovedstaden
 
1 Rød
Livstruende
  Skademekanisme  
1 Højhastighedsulykker med betydende skader på køretøj (>65 km/t, >0,5 m deformation) Ja
2 Har patienten været fastklemt? Ja
3 Er patienten blevet kastet ud af køretøjet ved ulykken? Ja
4 Anden person død i samme køretøj? Ja
5 Motorcykel/knallert ulykker (kollision eller hastighed > 50 km/t)? Ja
6 Personpåkørsel (cyklist eller fodgænger) af lastbil/bus/tog/andet køretøj? Ja
7 Fald fra højde >4 meter (sv.t. 2. etage)? Ja
8 Børn fald >3 gange egen højde? Ja
9 Drukningsulykker eller/og hypotermi (< 320C)? Ja
10 Voldshandlinger med alvorlig anatomisk skade (skud/stiksår/eksplosionskader)? Ja
  Fysiologiske kriterier  
11 Ustabilt barn efter akut traumatisk påvirkning? Ja
12 GCS≤13 efter hovedtraume? Ja
13 BT <90 (systolisk) efter akut traumatisk påvirkning? Ja
  Anatomiske kriterier  
14 Alle penetrerende læsioner (skud/stik/eksplosionsfragmenter) på hoved, hals, thorax, abdomen og ekstremiteter proksimalt for albue/knæ? Ja
15 Ustabilt (løst) thorax? Ja
16 Forbrændinger (som hovedregel børn >10% og voksne >15%) eller/og inhalationskade? Ja
17 Større brud på to eller flere lange rørknogler eller mistanke om bækkenfraktur? Ja
18 Mistanke om brud på ryg eller/og lammelser i arme/ben efter traume? Ja
19 Amputationer i eller proksimalt for håndled eller fodled? Ja
 
Kriterier Akut fysisk traume kan udløse traumekald på baggrund af:
i) Skademekanisme og/eller
ii) Fysiologiske kriterier og/eller
iii) Anatomiske kriterier
Efter ovenstående retningslinier, såfremt blot ét kriterium er opfyldt.
Initial diagnostik og behandling Altid primært triagekategori RØD
Protokol for traumemodtagelse følges.
Referencer