Tilbage til indhold Hjertestop/Respirationstop
 
1 Rød
Livstruende
1 Bevidstløs og unormal (agonal) eller ophørt vejrtrækning Ja
 
Relevante alternative kontaktårsagskort 02 Traumekaldskriterier 07 Bevidsthedspåvirkning
Initial behandling For ALLE:  
 
 
 
 
Initial diagnostik  
 
 
Behandlingsstrategi og definerede mål  
 
 
Definitioner  
Referencer