Tilbage til indhold Præhospital triage
 Voksne og børn ≥ 12 år
   
 
1 Rød 2 Orange 3 Gul
Livstruende Haster Haster mindre
A Potentielt truet luftvej Hævelser af læber og/ eller mundhule  
Skader i luftveje (brand, ætsning eller traume) Følelse af hævet hals  
B Trækker ikke vejret Røginhalation i lukket rum  
Kraftig åndenød Moderat åndenød Åndenød ved anstrengelse
C Blødning trods kompression Frisk blødning "løbende" Frisk blødning "dryppende"
D   Stærke smerter Lette til moderate smerter
  Brystsmerter  
Pågående kramper Kramper, nu ophørte Ophørte kramper og kendt epilepsi
    Besvimelse ved anstrengelse  
    Gentagne besvimelses tilfælde  
    Pludselig indsættende voldsom hovedpine Anstrengelses udløst hovedpine
    Syns-, balance-, taleforstyrrelser eller kraftnedsættelse med debut < 24 timer  
    Bevidsthedssløret og abnormt blodsukker Bevidsthedssløret og normalt blodsukker
E   Akut nedsat følesans på ekstremitet  
 
K   Forgiftning  
  Eksposition for farlige stoffer
  Selvdestruktiv adfærd
  Mistanke om hypotermi
     
Tilbage til indhold
Børn < 12 år
     
1 Rød 2 Orange 3 Gul
Livstruende Haster Haster mindre
A Truede luftveje (inkl. fremmedlegeme) Hævelse af læber/mundhule/hals  
Skader i luftvejene (brand, ætsning, traume)  
Anafylaksi med stridor  
Stridor med påvirket bevidsthed  
B Paradox respiration Røginhalation i lukket rum  
C Blødning trods kompression Frisk blødning, løbende Frisk blødning, dryppende
D Pågående kramper Kramper, nu ophørt Kramper, nu ophørt og kendt epilepsi
  VAS/FLACC 8-10 VAS/FLACC 4-7
  NIPS 4-6 NIPS 1-3
  Bevidsthedstab, nu ophørt  
  Pludseligt indsættende voldsom hovedpine  
E Ecchymoser/suggilationer Petekkier med feber Petekkier uden feber
Nakke/rygstivhed    
       
K   Forgiftning eller mistanke herom  
  Eksposition for farlige stoffer  
  El-stød med forbrændinger