Indhold:
Varslingskort:
Præhospital triage
Hjertestop og respirationsstop
Traumekaldskriterier
Overordnede kort:
i) Blåt kort
ii) Vitalparametre
iii) Risikopatient
iv) Sundhedsfaglig op- eller nedtriagering
Specifikke kontaktårsagskort: 
1 Abstinenssymptomer 26 Hud- og slimhindesymptomer
2 Allergiske symptomer 27 Ikterus og/eller ascites
3 Anorektale symptomer 28 Katheter, stomi eller sondeproblemer
4 Besvimelse 29 Kramper, generaliserede
5 Bevidsthedspåvirkning 30 Kvalme, opkastning, diarré
6 Bid og stik 31 Laboratorietal, afvigende
7 Blodsukker, afvigelser 32 Mandlige kønsorganer, symptomer
8 Blodtryk, højt 33 Mave- og flankesymptomer
9 Blødning fra øvre luftveje 34 Neurologiske udfaldssymptomer
10 Brystsmerter 35 Næsesymptomer
11 Ekstremitetssymptomer uden skade 36 Psykiatri eller krisesymptomer
12 Ekstremitets- og sårskade 37 Ryg- og nakkesymptomer
13 El- og lynskade 38 Røg- og inhalationsskade
14 Feber og/eller infektion 39 Servicekontakt
15 Forbrænding, ætsning, skoldning, forfrysning 40 Stikuheld og anden biologisk eksposition
16 Forgiftning 41 Svimmelhed og faldtendens
17 Forvirring og/eller agitation  42 Tandskade
18 Fremmedlegeme 43 Thoraxskade
19 Gastrointestinal blødning 44 Underlivssymptomer
20 Gipsgener 45 Urinvejssymptomer
21 Graviditets- og barselssymptomer 46 Vejrtrækningssymptomer
22 Halssymptomer 47 Ødem
23 Hjertebanken (rytmeforstyrrelser) 48 Øjensymptomer
24 Hoved- og ansigtssymptomer 49 Øresymptomer
25 Hovedpine 100 Utilpas eller pylret
Referencekort:
Smertevurdering
Glasgow Coma Scale (GCS)